Prawo założenia zostało opisane przez Neville’a Goddarda. Na czym konkretnie polega i jak go zastosować w swoim życiu?

ODKRYWCA PRAWA ZAŁOŻENIA

Neville Goddard był wybitnym myślicielem i nauczycielem, który wywarł głęboki wpływ na dziedzinę rozwoju osobistego i duchowego. Urodzony w 1905 roku, Goddard stał się jednym z najbardziej wpływowych głosów w obszarze samodoskonalenia i twórczego myślenia. Jego filozofia, zakorzeniona w mocy wyobraźni i przekonaniu, że istnieje głęboka więź między umysłem a rzeczywistością, zyskała szerokie uznanie zarówno w kręgach duchowych, jak i wśród tych, którzy pragnęli osiągnąć wyższy poziom sukcesu w życiu.

Jednym z kluczowych elementów filozofii Neville’a Goddarda jest Prawo Założenia, które głosi, że to, co przyjmujemy za prawdę wewnętrzną, staje się rzeczywistością zewnętrzną. To oznacza, że nasze wewnętrzne przekonania, myśli i wyobrażenia mają bezpośredni wpływ na to, co przyciągamy do swojego życia. Goddard zwracał uwagę na to, że nasza percepcja świata i siebie samego w dużej mierze kształtuje to, co doświadczamy na zewnątrz.

NIEZWYKŁA MOC WYOBRAŹNI

Centralnym punktem nauk Neville’a Goddarda jest moc wyobraźni. Uważał on, że umysł ludzki ma nieograniczoną zdolność do tworzenia obrazów i scen wewnętrznych, które mogą stać się rzeczywistością. W książkach i wykładach Goddard opowiadał o niezliczonych historiach ludzi, którzy odnieśli sukcesy, osiągając to, co wcześniej ukształtowali w swoim umyśle. Jego przekaz jest klarowny: to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jest w zasięgu naszych możliwości.

Technika „Jak Gdyby”

Jedną z najbardziej znanych technik proponowanych przez Goddarda jest metoda „Jak Gdyby”. Polega ona na tym, że wizualizujemy siebie i nasze życie tak, jakbyśmy już osiągnęli nasze cele. Kluczem jest wchodzenie w rolę osoby, która osiągnęła sukces, a następnie myślenie, mówienie i działanie zgodnie z tą wizją. Poprzez przyjęcie tożsamości osoby, która osiągnęła swój cel, przyciągamy tę rzeczywistość do nas.

Podstawy Techniki „Jak Gdyby”

  1. Wizualizacja Tożsamości: Zacznij od wyobrażenia sobie, że twoje cele już się spełniły. Wyobraź sobie, że jesteś osobą, która osiągnęła to, czego pragniesz. Zobacz siebie w tej roli, doświadczając jej z pełnymi detalami.
  2. Uczucia i Emocje: Podczas wizualizacji, skup się na odczuwaniu emocji, które towarzyszyłyby osiągnięciu celu. Jakie uczucia byś odczuwał, gdyby to już się wydarzyło? To ważne, aby łączyć wyobrażenie z emocjami, ponieważ to one nadają mocy twoim wizjom.
  3. Myślenie, Mówienie i Działanie: Po zakończeniu wizualizacji, wciel się w tę tożsamość w codziennym życiu. Zaczynaj myśleć, mówić i działać tak, jakbyś już osiągnął swój cel. Unikaj myśli i słów związanych z brakiem lub wątpliwościami.

Prawo Założenia ogrody piękna

Transformacja Przekonań

Neville Goddard zachęcał do świadomej pracy nad przekonaniami. Uważał, że wiele z naszych przekonań jest ukrytych w głębokich warstwach umysłu i wpływa na nasze życie bez naszej świadomości. Poprzez zastępowanie ograniczających przekonań nowymi, pozytywnymi afirmacjami i przekonaniami, możemy stopniowo kształtować bardziej korzystne doświadczenia.

Siła Umysłu Nadrzędnego

W kontekście filozofii Neville’a Goddarda, pojęcie umysłu nadrzędnego odgrywa kluczową rolę w procesie kształtowania naszej rzeczywistości. To głęboka, potężna część naszego umysłu, która wywiera ogromny wpływ na to, co przyciągamy do swojego życia. Zagłębiając się w tę koncepcję, odkrywamy, w jaki sposób kontrolowanie umysłu nadrzędnego może przynieść pozytywne zmiany i kreować pożądane doświadczenia.

Rola Umysłu Nadrzędnego

Umysł nadrzędny to sfera umysłu, która działa podświadomie, poza naszą świadomą kontrolą. Jest to obszar, w którym przechowujemy nasze głębokie przekonania, wyobrażenia, traumy i doświadczenia. Neville Goddard uważał, że to, co ukrywa się w umyśle nadrzędnym, ma ogromny wpływ na to, co przyciągamy do swojego życia.

Kształtowanie Rzeczywistości

Według Goddarda, umysł nadrzędny działa na podstawie przekonań i wyobrażeń, które karmiłśmy przez całe życie. Jeśli te przekonania są ograniczające lub negatywne, to właśnie to przyciągamy do swojego życia. Jednak poprzez świadomą pracę nad przekształcaniem tych przekonań, możemy zmienić sposób, w jaki umysł nadrzędny wpływa na nasze doświadczenia.

Kontrolowanie Umysłu Nadrzędnego

Kontrolowanie umysłu nadrzędnego polega na świadomym wprowadzaniu pozytywnych przekonań i wyobrażeń, które są zgodne z naszymi celami i marzeniami. Goddard wierzył, że poprzez regularne wizualizacje, afirmacje i praktyki związane z Prawem Założenia, możemy stopniowo przekształcić nasze podświadome przekonania i wprowadzić nowe wzorce myślowe.

Praktyczne Kroki

  1. Świadomość Przekonań: Zacznij od zidentyfikowania ograniczających lub negatywnych przekonań, które mogą być ukryte w twoim umyśle nadrzędnym. Zwróć uwagę na myśli, które pojawiają się spontanicznie w reakcji na różne sytuacje.
  2. Zastępowanie Przekonań: Kiedy zidentyfikujesz negatywne przekonania, pracuj nad zastępowaniem ich pozytywnymi alternatywami. Stwórz afirmacje lub wyobraź sobie sceny, które potwierdzają nowe, korzystne przekonania.
  3. Regularne Wizualizacje: Codzienne praktykowanie wizualizacji to skuteczny sposób wprowadzania pozytywnych myśli i obrazów do umysłu nadrzędnego. Wizualizuj swoje cele z pełnymi detalami i emocjami.
  4. Powtarzanie Afirmacji: Powtarzaj pozytywne afirmacje związane z twoimi celami. Możesz robić to codziennie, w czasie medytacji, lub nawet w trakcie codziennych zajęć.
  5. Świadomość Codziennych Myśli: Bądź bardziej świadomy swoich myśli i języka, jakiego używasz. Jeśli zauważysz negatywne myśli, zastąp je pozytywnymi afirmacjami.

ĆWICZENIA POMAGAJĄCE W MANIFESTACJI

Neville Goddard proponował różnorodne ćwiczenia i techniki, które miały pomóc ludziom w manifestowaniu ich marzeń i celów poprzez wyobraźnię. Oto kilka z nich:

Technika „Jak Gdyby” (Assumption is True)

To jedna z najważniejszych technik Goddarda. Polega na żywieniu w umyśle uczucia i przekonań, jakby to, czego pragniesz, już się wydarzyło. Tworzysz wewnętrzną wizję swojego celu, a następnie oddajesz się uczuciom, które byś odczuwał, gdyby to się już stało. Wizualizuj i odczuwaj to jako faktyczne wydarzenie.

Poranne i Wieczorne Wizualizacje

Goddard zachęcał do praktyki wizualizacji zarówno rano, zaraz po przebudzeniu, jak i wieczorem, tuż przed zaśnięciem. Dlaczego właśnie wtedy?

Zastosowanie wizualizacji tuż przed snem i zaraz po przebudzeniu opiera się na specyficznym stanie umysłu, jakim jest stan alfa. W tych momentach, umysł staje się bardziej podatny na pozytywne sugestie i wyobrażenia, co umożliwia wprowadzanie nowych przekonań i sposobów myślenia do głębokich warstw podświadomości. To kluczowe chwile, kiedy możemy kreować swoją rzeczywistość poprzez kształtowanie myśli, które będą wpływać na nasze działania i przekonania w dłuższym okresie czasu.

San alfa jest wyjątkowym stanem umysłu, w którym znajdujemy się pomiędzy pełnym stanem czuwania a głębokim snem. W tym stanie mózg generuje fale o określonej częstotliwości, które są charakterystyczne dla stanów zrelaksowania i skupienia. To jakby most łączący naszą świadomość z podświadomością. W stanie alfa nasz krytyczny umysł – często działający jako stróż naszych przekonań – staje się mniej aktywny, co otwiera drzwi do głębokich obszarów podświadomości.

W momencie, gdy nasz umysł przechodzi do stanu alfa, staje się bardziej podatny na wpływ, jest bardziej plastyczny, a my jesteśmy w stanie zainicjować zmiany w naszym sposobie myślenia i przekonaniach. To tak, jakbyśmy mieli dostęp do „wewnętrznego programowania” naszego umysłu. Wizualizacje i pozytywne afirmacje wprowadzane w tych momentach mają większą szansę na „wchłonięcie się” przez umysł podświadomy.

Głęboka podatność umysłu na sugestie i wyobrażenia w stanie alfa otwiera drogę do wprowadzania nowych przekonań i wzorców myślowych. Wizualizacje naszych celów, sukcesów i pozytywnych doświadczeń mają moc wpłynięcia na nasze podświadome przekonania. W miarę regularnego praktykowania wizualizacji w tych kluczowych momentach, nasz umysł zaczyna akceptować te pozytywne myśli jako rzeczywiste i zaczyna działać zgodnie z nimi.

To właśnie w tych chwilach możemy aktywnie wpływać na kształtowanie naszej rzeczywistości. Poprzez kierowanie umysłu w kierunku pozytywnych myśli, przekonań i wyobrażeń, możemy tworzyć swoją rzeczywistość zgodnie z naszymi pragnieniami. Te chwile to nie tylko okazje do krótkotrwałego wpływu na umysł, ale również sposobność do wprowadzenia trwałych zmian w sposobie myślenia, działania i odczuwania.

Listy Dziękczynne

Listy, w których dziękujesz za to, co chcesz przyciągnąć do swojego życia, jakby to już się wydarzyło.

Medytacja i Skupienie

Goddard wierzył w moc medytacji i koncentracji jako narzędzia do wzmocnienia mocy wyobraźni. Poprzez uspokojenie umysłu i skupienie na pożądanych obrazach i uczuciach, możesz wzmocnić swoje zamierzenia.

Wizualizacja w Trakcie Snu

Przed snem, wyobraź sobie to, co chcesz przyciągnąć do swojego życia. Zanurz się w wizji swoich celów tak głęboko, jak to możliwe.

Powtarzanie Afirmacji

Powtarzanie pozytywnych afirmacji związanych z twoimi celami może pomóc w zmianie przekonań i myśli, które kształtują twoją rzeczywistość.

Wizualizacja Wewnętrznych Konfliktów

Jeśli masz wewnętrzne przekonania lub konflikty, które utrudniają osiągnięcie celu, Goddard proponował wizualizować i pracować nad nimi w swojej wyobraźni. Zobacz, jak rozwiązujesz te konflikty i zamieniają się one w korzystne przekonania.

Prawo Założenia ogrody piękna

JAK STOSOWAĆ PRAWO ZAŁOŻENIA W CODZIENNYM ŻYCIU?

Stosowanie Prawa Założenia może przynieść pozytywne zmiany i pomóc w osiągnięciu swoich celów. Oto kroki, które możesz podjąć, aby w praktyce wykorzystać te nauki:

Zdefiniuj Swoje Cele

Zanim zaczniesz pracować nad wyobrażeniem i przekonaniami, zdefiniuj jasno swoje cele. Wymień, co dokładnie chcesz osiągnąć lub przyciągnąć do swojego życia.

Wizualizacja Wewnętrzna

Regularnie oddawaj się praktyce wizualizacji. Wizualizuj swoje cele tak szczegółowo, jak to możliwe. Wyobraź sobie siebie w sytuacjach, które chciałbyś osiągnąć, i odczuwaj emocje towarzyszące osiągnięciu tych celów.

Technika „Jak Gdyby”

Codziennie przyjmuj mentalny stan, jak gdyby twoje cele już się spełniły. Przemieszczaj się w myślach do przyszłości, gdzie twoje cele są już rzeczywistością. Wyobrażaj sobie swoje codzienne życie w tym kontekście.

Pozytywne Afirmacje

Używaj pozytywnych afirmacji, które odzwierciedlają osiągnięcie twoich celów. Powtarzaj je codziennie, wierząc w ich prawdziwość. To pomoże zmieniać negatywne przekonania na pozytywne.

Świadomość Myśli i Przekonań

Stosuj codzienną praktykę świadomej obserwacji swoich myśli i przekonań. Jeśli zauważysz negatywne lub ograniczające myśli, zamień je na pozytywne i wspierające przekonania.

Codzienne Rytuały

Twórz rytuał, w ramach którego codziennie oddajesz się praktyce wizualizacji, afirmacji i wewnętrznego przekształcania przekonań. Regularność jest kluczem do wzmacniania nowych nawyków myślowych.

Uwolnij się Od Wątpliwości

Bądź świadomy swoich wątpliwości i obaw, które mogą się pojawiać. Pracuj nad transformacją tych negatywnych myśli, przekształcając je w pozytywne przekonania.

Świadomy Stan Umysłu

Cały dzień staraj się być świadomy swoich myśli i uczuć. Jeśli zauważysz negatywne myśli, przerzuć uwagę na bardziej konstruktywne i pozytywne myślenie.

Korzystaj ze Snu

Przed zaśnięciem wyobrażaj sobie swoje cele. Odczuwaj emocje towarzyszące osiągnięciu tych celów. Wierzy się, że podświadomość jest szczególnie otwarta na sugestie podczas snu.

Ciesz Się Procesem

Staraj się cieszyć procesem tworzenia swojej rzeczywistości. Uwierz, że każdy krok, jaki podejmujesz w kierunku swoich celów, przynosi ci bliżej ich realizacji.

Praktykowanie Prawa Założenia wymaga cierpliwości i konsekwencji. Wyniki mogą nie być natychmiastowe, ale stopniowo, na podstawie twoich wysiłków, możesz zauważyć pozytywne zmiany w swoim życiu. To filozofia, która zakłada, że jesteś aktywnym kształtującym swoje życie twórcą, więc angażuj się w proces pełnym zaangażowania i pozytywnej energii.

Neville Goddard pozostaje postacią inspirującą dla tych, którzy pragną lepiej zrozumieć moc umysłu i wyobraźni w procesie kreowania rzeczywistości. Jego filozofia podkreśla, że nie jesteśmy bezsilnymi obserwatorami życia, ale aktywnymi twórcami własnego losu. Poprzez praktykę technik takich jak metoda „Jak Gdyby”, wewnętrzne wizualizacje i transformację przekonań, możemy dążyć do osiągnięcia sukcesu, spełnienia i harmonii we wszystkich sferach życia.

Napisz komentarz