Kiedy zaczyna robić się coraz cieplej, a w powietrzu czuć już zapach lata, częściej wychodzimy z domu. Spędzamy czas na mieście, chodzimy na festiwale i koncerty, imprezujemy w plenerze, spotykamy wiele nowych osób. Wracamy późno, różnymi środkami komunikacji, jesteśmy świadkami wielu przemocowych zachowań. Często nie reagujemy na przemoc, ponieważ nie wiemy, jak się zachować i jak pomóc osobie, która tej przemocy doświadcza. 27 maja startuje nowa odsłona kampanii edukacyjnej SEXEDPL “Bezpieczy powrót”, która wspiera działanie Antyprzemocowej Linii 720 720 020 i mówi o tym, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

Nowa kampania pod hasłem “Bezpieczny Powrót” ma na celu nie tylko informować o Antyprzemocowej Linii Pomocy SEXEDPL, której Partnerem Strategicznym jest Uber Polska, lecz także edukować w zakresie rozumienia, dostrzegania i przeciwdziałania przemocy. Niewiedza, bierność i ignorancja, a często strach sprawiają, że nie potrafimy zareagować na przemocowe sytuacje, które dzieją się w klubach, na ulicy czy w autobusie.

Dostrzegaj i reaguj. Nie bądź biernym obserwatorem przemocy

Jeśli nie wiemy, jak się w takiej sytuacji zachować, nasza motywacja do reagowania będzie znikoma lub zerowa – tłumaczy psycholożka i seksuolożka Patrycja Wonatowska. – Może być też i tak, że nie wiemy, czym tak właściwie są zachowania przemocowe, tj. jak je rozpoznać, czym się przejawiają, gdzie jest granica przemocy – czy to już przemoc, czy jeszcze nie. Im mniejsza wiedza w tym zakresie tym mniejsze prawdopodobieństwo reakcji.

To, co równie istotne, szczególnie w przestrzeni publicznej to rozmyta odpowiedzialność, czyli sytuacja, w której nie jesteś jedyną obserwującą zachowanie osobą – podkreśla Wonatowska. – Wówczas pojawia się pytanie, czy ja mam coś zrobić, czy może inna osoba coś zrobi i koło się zamyka. Osoba doświadczająca przemocy pozostaje sama, podczas gdy inne osoby się przyglądają. Znowu niewiedza zawodzi.

Kampania “Bezpieczny powrót” ma zachęcać do dostrzegania i reagowania na przemocowe zachowania w przestrzeni publicznej, przeciwdziałania normalizacji przemocy i aktywne wsparcie osób, które tej przemocy doświadczają.

Nowa kampania Fundacji SEXEDPL jest nam szczególnie bliska – mówi Iwona Kruk, rzeczniczka prasowa Uber Polska – W aplikacji Uber jest dostępnych ponad 25 funkcji poprawiających bezpieczeństwo, w tym możliwość udostępnienia przejazdu czy wprowadzona ostatnio możliwość wyrażenia zgody na wideo nagrywanie podróży. Tam gdzie technologia może nas wspomóc, wyszliśmy temu naprzeciw wprowadzając weryfikację tożsamości kierowcy w czasie rzeczywistym czy funkcję weryfikowania nieoczekiwanych przystanków po trasie. Jednak bezpieczny powrót to nie tylko przejazd taksówką, ale także troska o współtowarzyszy, uważność na innych czy niepokojące sygnały. Dlatego ta kampania edukacyjna jest tak ważna – byśmy pamiętali jak wiele może zależeć od naszej reakcji.

Reagowanie na krzywdę innej osoby to akt empatii. Zapytaj, czy osoba, która doświadczyła przemocy, potrzebuje jakichś informacji na temat tego, co w tej sytuacji zrobić, gdzie udać się po wsparcie. Warto czasem zostawić numery telefonów linii pomocowych, z których można skorzystać i uzyskać ewentualne dalsze wsparcie – dodaje Wonatowska.

Przemoc ma wiele różnych twarzy. SEXEDPL pokaże, jak je rozpoznawać

Kampania “Bezpieczny powrót” pokazuje, że przemocowe zachowania przybierają wiele różnych form. To nie tylko przemoc fizyczna, ale także wulgarne zaczepki o charakterze seksualnym (catcalling), “obmacywanie”, wyśmiewanie i upokarzanie, różne zachowania o charakterze seksualnym, które naruszają strefę komfortu, wzbudzają poczucie wstydu, stres, strach lub złość. Aby pokazać, jak może wyglądać przemoc, SEXEDPL ponownie zaprosiło do współpracy ilustratorkę Aleksandrę Herzyk, która stworzyła serię rysunków. Dzięki uprzejmości ZTM Warszawa pojawią się one na kilku tysiącach nośników digital w warszawskim metrze, autobusach, tramwajach oraz SKM. Numer Antyprzemocowej Linii Pomocy 720 720 020 będzie widoczny nie tylko w stolicy, ale także w wielu miastach w całej Polsce.

Aby zapobiegać przemocy i zwiększać bezpieczeństwo, eksperci SEXEDPL będą prowadzić także działania edukacyjne w środowisku klubowym. – Szkolenia dla obsługi klubów, wykłady o bezpiecznym imprezowaniu oraz działania partyworkerskie to istotne elementy przeciwdziałania przemocy w przestrzeni publicznej – podkreśla Miri Palak, edukatorka seksualna i koordynatorka zespołu Linii Pomocowej SEXEDPL.

Właściele_lki, barmani_nki, ochroniarze_nki i personel techniczny, będą mogli przejść szkolenia dotyczące rozpoznawania i reagowania na różne formy przemocy, użycia substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń związanych z “pigułką gwałtu”. W ramach tych szkoleń pracownicy_czki dowiedzą się: Jak rozpoznać osoby będące pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz jak reagować w takich sytuacjach. Jakie są objawy zatrucia tzw.pigułką gwałtu, czym ona jest i jakie działania podjąć w razie podejrzenia jej użycia. Jak reagować na sytuacje przemocy, zarówno fizycznej, jak i werbalnej, oraz jak zapewnić bezpieczeństwo osobom, które mogą jej doświadczać.

W CZERWCU ANTYPRZEMOCOWA LINIA POMOCY DZIAŁA DŁUŻEJ

W czerwcu, dzięki naszemu Partnerowi, Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXEDPL działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16–24. Jest skierowana zarówno do osób, które doświadczają bądź doświadczyły przemocy, ale także do osób, które ją stosują, jak i do tych, które są jej świadkami w swoim otoczeniu.

Wsparcia udziela zespół wyszkolonych specjalistek i specjalistów: psychologów, psycholożek, seksuologów i seksuolożek, z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Świadczona pomoc i wsparcie są anonimowe.

Pamiętaj także o sobie. Pomoc innej osobie jest ważne i może Ty także będziesz potrzebować czasem wsparcia. Nie zapominaj o tym. Pamiętaj, że po wszystkim warto porozmawiać z zaufaną osobą, której to sama obecność może być pomocna, wysłuchanie to czasem najbardziej pomocna rzecz. Ważne by znać swoje granice i dbać o bezpieczeństwo – podkreśla Patrycja Wonatowska.

Pod koniec 2021 roku fundacja SEXEDPL otworzyła anonimową linię pomocową 720 720 020 skierowaną do osób uwikłanych w przemoc, która oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną. Od samego początku jej celem było stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla osób w kryzysie przemocy, która da możliwość skorzystania z anonimowego wsparcia w formie telefonu. Dzięki zaangażowaniu Uber i Vogue Polska, linia nabrała rozpędu.

W październiku 2023 roku wystartowała kampania edukacyjna wspierająca Antyprzemocową Linię Pomocy skierowana przede wszystkim do świadków przemocy, którzy nie chcą pozostawać bierni. W kwietniu SEXEDPL skupił się na przemocy, której doświadczają mężczyźni.

 

Napisz komentarz